Wästlund Design
handlarnas startsida

Köpmannaföreningen har bytt namn till Dals-Ed HandelVälkommen till handlarnas förening, Dals-Ed Handel. Vi är en lokal förening med ca 30 medlemsföretag. Styrelsen som den ser ut i år framgår nedan, vi träffas första torsdagen varje månad. Vi försöker ha 2-3st medlemsmöten under året.

Har ni frågor eller annat så tveka inte, kontakta gärna någon i styrelsen, kan vi inte hjälpa till direkt så tar vi upp det på nästa styrelsemöte.


Syfte och verksamhet för Dals-Ed Handel:

· Driva utvecklingsfrågor för handeln lokalt och vara en naturlig kontakt för politiker och tjänstemän i frågor som rör handeln i kommunen.


· Samverka med andra aktörer i det lokala näringslivet för att bevaka den lokala handelns intressen.

· 
Verka för att handeln på orten är representerad i relevanta nätverk.

· 
Företräda handelsföretagens allmänna branschintressen och inte låta enskilda särintressen eller andra politiska åsikter förknippas med föreningens syfte.

· 
Tillhandahålla & marknadsföra presentkorten som är exklusivt för medlemsföretagen.

· 
Är en ideell förening, som är beroende av medlemmarnas insats av tid och engagemang!


Finns det frågor med anledning av denna information, var god kontakta någon i styrelsen.

Magnus Carlsson , Carlssons handelsträdgård i Ed, 0534-120 40, info@carlssonsblommor.se
Ordförande

Martin Karlsson, Bertils Bil (Toyota), 0534-105 00, martin.karlsson@toyota.se
Vice ordförande

Evy Pettersson, Eds Skor Å Mix, 0534-100 20,
Kassör

Sofia Martinsson, PicaDelly, 0534-120 70, picadellywomen@hotmail.se
Sekreterare

Magnus Jakobsson, Fiskespecialisten, 0534-124 50, 61444@telia.com
Ledamot

Annika Munther, EA:s Parfym & Kläder, 0534-101 25, Kassör för presentkort & suppleant

Emil Ljungkvist, Audio Video, 0534-121 20, suppleant
 
Annette Palmqvist , Näringslivsutvecklare Dals-Eds Kommun, 0534-190 45
Adjungerande ledamot

 

hit counter
besökarstatistik